Heel het Hart is verzorgt Therapie en Coaching, in veel verschillende vormen, waaronder bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding. Het ontwerp proces is begonnen bij de vorm van een hart, waar uiteindelijk 3 keer de hoofdletter H tegenelkaaraan gebruikt als een soort hechting. Deze letters moeten dus door therapie en coaching (gesprekken, vandaar het tekstballon haakje) het hart weer 'helen'.www.heelhethart.nl