Voor het Gooisch Effectenhuis is een logo ontworpen door vanuit de belangrijkste letters G E en H, een combinatie te zoeken. Zo ontstond een geheel van lettervormen die in positieve en negatieve ruimte één geheel zijn, maar toch afzonderlijk van elkaar goed te onderscheiden. Het zijn verschillende layers die samen een uniek logo vormen.